שירותי המשרד

חדלות פרעון ופשיטת רגל

הליכי חדלות פירעון לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

בעבר, הליכי חדלות פירעון של יחיד הוסדרו במערכת דינים שונה מהליכי חדלות פירעון של חברה.

יחיד, שלא היה מסוגל לפרוע את חובותיו, היה מגיש לבית המשפט המחוזי בקשה לפי פקודת פשיטת הרגל. בשלב הראשון היה ניתן צו כינוס, בעקבותיו היו ההליכים המשפטיים והליכי הגביה הפרטניים כנגד החייב מעוכבים וכל הליכי הגביה היו מתנהלים באופן קולקטיבי בתיק פשיטת הרגל. יחד עם עיכוב ההליכים היו מוטלות על החייב הגבלות שונות, בין היתר, עיכוב יציאה מן הארץ, הגבלות על ניהול חשבונות בנק וכיוב’. בהמשך, יכול היה החייב להגיע להסדר נושים או להיות מוכרז פושט רגל ולבסוף היה מקבל הפטר מהחובות אותם לא היה מסוגל לפרוע. 

הליכי חדלות פירעון של חברה הוסדרו בפקודת החברות ובחוק החברות. נושים של חברה שנקלעה לחדלות פירעון (בד”כ נושים מובטחים או עובדים) היו מגישים בקשת פירוק נגד החברה, אשר בסופה הייתה החברה מתפרקת וחדלה להתקיים כגוף משפטי. חברה שנקלעה לקשיים כלכליים יכולה הייתה “להקדים רפואה למכה” ולהגיש בקשת הקפאת הליכים ולבקש ליישם תכנית כלכלית (שהייתה מותנית בהסכמת רוב הנושים ובאישור בית המשפט) במטרה לשקמה ולהוציאה מהבוץ הכלכלי אליו נקלעה. 

במקרים רבים, הליכים שנפתחו בבקשה להקפאת הליכים היו הופכים להליכי פירוק משהתברר כי החברה היא למעשה חדלת פירעון ואין היתכנות לתכנית הכלכלית שביקשה לאשר.

הליכי פשיטת רגל (של יחיד) או פירוק (של חברה) על פי הדין הקודם, היו מסורבלים וארוכים.
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע”ח-2018 הביא לשינוי מהותי בניהול הליכי חדלות פירעון של יחידים ושל תאגידים. ההליך התקצר והפך להיות פחות מסורבל, אך הוא עדיין כרוך בהטלת מגבלות על החייב.

החוק חל על יחידים ועל תאגידים כאחד ומאפשר לכל חייב – אדם, עסק או תאגיד – להגיע להסדר שיקום כלכלי, לצאת לדרך חדשה ולהשתלב מחדש במרקם החיים הכלכליים.

הליכי חדלות פירעון לפי החוק החדש נפתחים בבקשה לצו פתיחת הליכים. 

חייב שאינו יכול לשלם את חובותיו במועדם או שהתחייבויותיו עולות על שווי נכסיו וסך חובותיו עולה על 150,000 ₪ רשאי להגיש בקשה לצו פתיחת הליכים לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (בקשת חייב שסך חובותיו פחותים מ – 150,000 ₪ מוגשת לרשם ההוצאה לפועל). תוך 30 יום ממועד הגשת הבקשה ניתן צו לפתיחת הליכים (מקביל לצו כינוס לפי החוק הישן). 

עם מתן צו לפתיחת הליכים מוקפאים כל ההליכים נגד היחיד ואם הוטלו עליו הגבלות במסגרת הליכי גביה פרטניים – הן בטלות. עם מתן הצו לפתיחת הליכים ממונה לחייב נאמן ומתחילה תקופת הביניים, במהלכה יוטלו על החייב בתיק חדלות הפירעון הגבלות שונות, כגון: הגבלה על החזקת/ הארכת תוקף דרכון, עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד בבנק, מניעת שימוש בכרטיסי חיוב וכו’. 

תפקידו של הנאמן, בין היתר, לבדוק את מצבו הכלכלי של החייב ולהציע תכנית לשיקום כלכלי. לאחר שהחייב פועל על פי תכנית הפירעון שקבע הנאמן, מקבל החייב הפטר (מבלי להיות מוכרז פושט רגל), החובות שלא נפרעו במסגרת תכנית הפירעון נמחקים והחייב יכול להשתקם כלכלית.  

לפי החוק החדש גם הליכי חדלות פירעון של תאגיד נפתחים בבקשה לצו פתיחת הליכים. הבקשה מוגשת לבית המשפט שיכריע אם התאגיד חדל פירעון ואם להורות על הפעלת התאגיד לשם שיקומו הכלכלי (בהתקיים 3 תנאים מצטברים: יש סיכוי סביר לשיקומו הכלכלי של התאגיד, אין חשש סביר שהפעלת התאגיד תפגע בנושים ויש אמצעים למימון ההוצאות הכרוכות בהפעלתו) או על פירוק מיידי של התאגיד (אם לא מתקיימים התנאים להפעלתו). הליכי חדלות פירעון של תאגיד, כמו הליכי חדלות פירעון של יחיד, כרוכים בהטלת מגבלות על התאגיד ובמינוי נאמן. 

בקשה לצו פתיחת הליכים נגד יחיד או נגד תאגיד, יכול שתהיה מוגשת גם על ידי נושה של חייב או של החברה.  

מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי. קבלת ייעוץ משפטי ממשרד עורכי דין מקצועי המתמחה בתחום חדלות פירעון היא חיונית להצלחת ההליך.  

שפיגל סלמה, משרד עורכי דין, הוא משרד בוטיק מהטובים בתחום. הידע והניסיון המקצועי שלנו, שנצברו במהלך השנים, מאפשר לנו להציע לכם את הכלים המשפטיים הנכונים והיעילים ביותר עבורכם, ולהעניק לכם יחס אישי ומקצועי ואוזן קשבת לכל שאלה או בקשה לאורך ניהול ההליך.

לקבלת פרטים נוספים וקביעת פגישת ייעוץ

חייגו 074-764-84-53 או מלאו את הטופס

שירותי המשרד

חדלות פרעון ופשיטת רגל

משרדנו מתמחה בתחום חדלות הפירעון על כל גווניו (פשיטת רגל של יחיד, מימוש נכסים, מחיקת חובות, גיבוש הסדרי חוב, הליכים מול בנקים ומוסדות פיננסיים, הקפאת הליכים והבראת חברות, פירוק חברות).

ליטיגציה אזרחית ומסחרית

למשרדנו ניסיון מצטבר רב שנים בניהול הליכים משפטיים בכל הערכאות, החל מתחילתו ועד לסיום הליכי הערעור, על כל הכרוך בכך, לרבות הליכי ביניים וסעדים זמניים. משרדנו מתמחה בניהול תביעות משפטיות.

מקרקעין (נדל"ן)

משרדנו מעניק שירותים משפטיים לאנשים פרטיים ולגופים מסחריים בעסקאות נדל"ן פרטיות ומסחריות, בין היתר, רכישת ומכירת נדל"ן פרטי ומסחרי והשכרה של נדל"ן פרטי ומסחרי. בנוסף משרדנו מטפל ברישום בתים משותפים.

ירושות וצוואות

הניסיון הרב שנצבר ע"י עוה"ד, בין היתר, כמנהלי עזבון הממונים מטעם בית המשפט לניהול תיקי עיזבונות מורכבים, מאפשר לנו ללוות את לקוחותינו בהסדרת ההון הבין דורי, תוך מתן פתרונות יצירתיים לסוגיות המשפחתיות העולות תוך כדי התהליך.

סייבר

משרדנו מעניק שירותים משפטיים וליווי משפטי לגופים מסחריים ועסקיים בנושאי הגנת הפרטיות, אבטחת מידע והתאמה להוראות הרגולציה החלה בישראל ובעולם בתחום זה, כולל תקנות הגנת הפרטיות, GDPR, CCPA.